Skład Rady Wydziału

Nauk Humanistycznych i Społecznych

DZIEKAN
dr Beata Telążka– przewodnicząca

PRODZIEKAN
mgr Magdalena Baczyńska


dr Marcelina Szewczuk-Sadowska - Kierownik Zakładu Filologii

dr Jerzy Widerski - Kierownik Zakładu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej i Zakładu Administracji

dr Elżbieta Zieja - Kierownik Zakładu Pedagogiki


PRZEDSTAWICIELE WYKŁADOWCÓW

prof. Marian Ursel - Rektor Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

dr Józef Zaprucki

dr Mirosław Zdulski

mgr Tomasz Cel

PRZEDSTAWICIELE POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

mgr Agnieszka Gątnicka


PRZEDSTAWICIELE UCZELNIANEGO SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

 

 


CZŁONKOWIE RADY WYDZIAŁU UCZESTNICZĄCY Z GŁOSEM DORADCZYM

mgr Grażyna Malczuk - przedstawiciel ZNP

prof. Anna Michońska-Stadnik

prof. Henryk Gradkowski

prof. Lucjan Puchalski

dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza

dr hab. Teresa Bruś

dr hab. Maciej Kołodziejski

dr hab. Katarzyna Szalonka

dr hab. Aleksander Woźny


ZAPROSZENI GOŚCIE
dr inż. Tadeusz Lewandowski - Rektor Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

design by : LEMONPIXEL.pl