Skład Rady Wydziału

Nauk Humanistycznych i Społecznych

DZIEKAN
dr Beata Telążka– przewodnicząca

PRODZIEKAN
mgr Magdalena Baczyńska


dr Marcelina Szewczuk-Sadowska - Kierownik Zakładu Filologii

dr Jerzy Widerski - Kierownik Zakładu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej i Zakładu Administracji

dr Elżbieta Zieja - Kierownik Zakładu Pedagogiki


PRZEDSTAWICIELE WYKŁADOWCÓW

prof. Marian Ursel - Rektor Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

dr Józef Zaprucki

dr Mirosław Zdulski

mgr Tomasz Cel

PRZEDSTAWICIELE POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

mgr Agnieszka Gątnicka


PRZEDSTAWICIELE UCZELNIANEGO SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

Kornel Musiał

Patrycja Wegner

Krzysztof Lewandowski


CZŁONKOWIE RADY WYDZIAŁU UCZESTNICZĄCY Z GŁOSEM DORADCZYM

mgr Grażyna Malczuk - przedstawiciel ZNP

prof. Anna Michońska-Stadnik

prof. Henryk Gradkowski

prof. Franciszek Mroczko

prof. Lucjan Puchalski

dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza

dr hab. Teresa Bruś

dr hab. Marek Heine

dr hab. Maciej Kołodziejski

dr hab. Mirosław Kowalski

dr hab. Aleksander Woźny

design by : LEMONPIXEL.pl