Socjoterapia i terapia pedagogiczna

 

Studia podyplomowe w zakresie socjoterapii z terapia pedagogiczną skierowane są do czynnych nauczycieli, którzy chcą uzyskać dodatkową specjalność oraz do absolwentów studiów wyższych posiadających kwalifikacje pedagogiczne.

Studia trwają 3 semestry.
Słuchacze realizują 360 godzin zajęć.
Przewiduje się, że odbywać się one będą co 2 tygodnie w układzie dwudniowych sesji.

Uwaga!!! 
Zajęcia odbywają się w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze lub w siedzibie Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała w Świdnicy.

Kandydat na studia powinien legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych, tj. posiadać tytuł zawodowy magistra lub licencjata.
Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych  i wyrównawczych dla dzieci i młodzieży posiadających deficyty parcjalne i zaburzone zachowanie.
Studia uruchomione zostaną przy minimalnej liczbie 25 kandydatów.
Koszt studiów uzależniony jest od ilości zgłoszeń.
Planowany termin uruchomienia studiów: październik lub luty roku kalendarzowego.

Rekrutacja na studia podyplomowe w zakresie socjoterapii z terapią pedagogiczną jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (po złożeniu wymaganych dokumentów).

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wypełnione podanie o przyjęcie na studia (druk dostępny także w dziekanacie WNHiS).
  • Ksero oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów; oryginał do wglądu.
  • Czytelna kserokopia dowodu osobistego; dowód do wglądu.

Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych  Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze – ul. Lwówecka 18 (budynek
nr 11 pok.107), od poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 do 14:00, telefon: 075 64 53 308.

design by : LEMONPIXEL.pl