Socjoterapia i terapia pedagogiczna

Socjoterapia i terpapia pedagogiczna. Plan studiów

Studia podyplomowe w zakresie socjoterapii i terapii pedagogicznej skierowane są do czynnych nauczycieli, którzy chcą uzyskać dodatkową specjalność oraz do absolwentów studiów wyższych, posiadających kwalifikacje pedagogiczne. Kandydat na studia powinien legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych, tj. posiadać tytuł zawodowy magistra lub licencjata.
Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych  i wyrównawczych dla dzieci i młodzieży posiadających deficyty parcjalne i zaburzone zachowanie.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych  Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18 (budynek nr 11 pok.107), od poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 do 14:00, telefon: 075 64 53 308.

Studia trwają 3 semestry.
Przewiduje się, że odbywać się one będą co 2 tygodnie w układzie dwudniowych sesji.

Koszt studiów: 1100 zł za 1 semestr

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze współpracuje z siedzibą Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała w Świdnicy. W związku z tym uzależniamy realizację zajęć dydaktycznych od miejsca zamieszkania większej ilości kandydatów na studia. 

design by : LEMONPIXEL.pl