Spotkanie organizacyjne II i III rok - przedmiot ogólnouczelniany swobodnego wyboru - pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

Spotkanie organizacyjne z przedmiotu pierwsza pomoc w nagłych wypadkach odbędzie się 10.10.2017 r. o godzinie 17:30
w bud. nr 3/ s. 206.


design by : LEMONPIXEL.pl