Studia podyplomowe

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej przedstawia ofertę studiów podyplomowych w zakresie:

 • Coaching Work and Life - rekrutacja otwarta
 • Terapia pedagogiczna z arteterapią - w trakcie realizacji
 • Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - w trakcie realizacji
 • Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej - w trakcie realizacji
 • Kwalifikacji nauczycielskich - w trakcie realizacji
 • Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej - rekrutacja otwarta
 • Socjoterapii z terapią pedagogiczną - rekrutacja otwarta
 • Wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka - rekrutacja otwarta
 • Muzyki i rytmiki w edukacji przedszkolnej- rekrutacja otwarta
 • Wizerunek: kreowanie i zarządzanie w turystyce, oświacie, kulturze i samorządzie- rekrutacja otwarta
 • Zarządzanie jednostkami administracji publicznej - rekrutacja otwarta
 • Edukacja artystyczna dzieci młodszych - rekrutacja otwarta
 • Wiedza o społeczeństwie - rekrutacja otwarta
 • Gerontologia i opieka nad osobami starszymi - rekrutacja otwarta
 • Organizacja i zarządzanie oświatą - rekrutacja otwarta

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełnione podanie o przyjęcie na studia. 
 • Kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów; oryginał do wglądu.
 • Kserokopia dowodu osobistego; dowód do wglądu.

Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych  Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18 (budynek nr 11 pok.107), od poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 do 14:00, telefon: 075 64 53 308.

Studia trwają 2 lub 3 semestry.
Przewiduje się, że odbywać się one będą co 2 tygodnie w układzie dwudniowych sesji.
 

UWAGA!

Zajęcia będą realizowane w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze lub siedzibie Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała w Świdnicy.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

design by : LEMONPIXEL.pl