Studia podyplomowe

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej przedstawia ofertę studiów podyplomowych w zakresie:

 • Języka niemieckiego w kontaktach biznesowych i turystycznych
 • Budowania marki i e-promocji
 • Terapii pedagogicznej z arteterapią 
 • Rewalidacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
 • Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej 
 • Kwalifikacji pedagogicznych
 • Socjoterapii z terapią pedagogiczną 
 • Muzyki i rytmiki w edukacji przedszkolnej

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełnione podanie o przyjęcie na studia
 • Kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu).
 • Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).
 • Oświadczenie kandydata dot. poziomu biegłości językowej (dla kandydatów na studia Język niemiecki w kontaktach biznesowych i turystycznych) druk oświadczenia.

Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych  Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18 (budynek nr 11 pok.107), od poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 do 14:00, telefon: 075 64 53 308.

Studia trwają 2 lub 3 semestry.
Przewiduje się, że odbywać się one będą co 2 tygodnie w układzie dwudniowych sesji.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze współpracuje z siedzibą Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała w Świdnicy. W związku z tym uzależniamy realizację zajęć dydaktycznych od miejsca zamieszkania większej ilości kandydatów na studia. Informacja nie dotyczy oferty na studia Język biznesu w kontaktach biznesowych i turystycznych.

 

design by : LEMONPIXEL.pl