STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE 2019-2020

Osoby typowane do otrzymania stypendium za wyniki w nauce proszone są o sprawdzenie wysokości średnich, ich potwierdzenie oraz złożenie w dziekanacie załączników nr 9 i 5 do Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów KPSW (druk dostępny na stronie internetowej pomocy materialnej) najpóźniej do dnia 18 października 2019 r.

FILOLOGIA ANGIELSKA:
2 rok
3 rok

FILOLOGIA GERMAŃSKA:
2 rok
3 rok

PEDAGOGIKA:
2 rok - aktualizacja 15.10.2019 r.
3 rok

DZIENNIKARSTWO:
2 rok
3 rok


design by : LEMONPIXEL.pl