Charakterystyka studiów

Słuchaczami studiów podyplomowych w zakresie wizerunku są osoby zatrudnione w branży turystycznej, oświacie i kulturze oraz wszystkie te, którym zależy na poprawie wizerunku swojego miejsca pracy lub w kontaktach interpersonalnych, z tytułem licencjata lub z ukończonymi studiami magisterskimi.

Po zakończeniu kształcenia absolwent ma wiedzę z zakresu public relations, reklamy, marketingu i komunikacji społecznej pozwalającą na rozumienie procesów dotyczących tworzenia wizerunku i zarządzania nim. Posiada umiejętności z zakresu projektowania i wyboru  odpowiedniego rodzaju komunikacji uzasadnionej merytorycznie i ekonomicznie. Ma praktyczną wiedzę dotyczącą budowania strategii PR, utrzymywania pozytywnego wizerunku organizacji oraz tworzenia różnorodnych działań promocyjnych. Absolwent ma kwalifikacje z zakresu szeroko pojętej komunikacji, które umożliwiają pogłębioną analizę obserwowanych zjawisk i procesów w organizacji oraz ich interpretację. Wiąże się to z samodzielnym rozwiązywaniem problemów, podejmowaniem decyzji i rozstrzygnięć w zakresie tworzenia wizerunku i związanych z tym działań (projektów, strategii, zarządzania i zmian).

Program będzie obejmował wykłady, ćwiczenia i warsztaty. W pierwszym semestrze będzie dotyczył przedmiotów wspólnych dla profilu studium takich jak marketing, reklama, PR, podstawy grafiki komputerowej, zarządzanie komunikacją, współpraca z mediami, kryzysy komunikacyjne, techniki prezentacyjne (m.in. język ciała), istnienie w Internecie i mediach społecznościowych; zarządzanie kryzysami, autopromocja. W semestrze drugim oprócz przedmiotów wspólnych będą dodane trzy sprofilowane proseminarium oraz seminarium tematyczne: turystyczny, oświatowy, kulturalny i samorządowy, wraz z seminarium dyplomowym, które będą uwzględniały specyfikę omawianych dziedzin.

design by : LEMONPIXEL.pl