Charakterystyka studiów

Studia przeznaczone są dla nauczycieli przedszkola posiadających wykształcenie wyższe I lub II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym i określonych predyspozycjach i uzdolnieniach muzyczno-rytmicznych.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z muzyki i rytmiki w przedszkolu. Studia wzbogacą nauczyciela przedszkola o znajomość i umiejętności w zakresie psychologii rozwojowej dziecka w wieku przedszkolnym, emisję i higienę głosu, diagnozę psychopedagogiczną, techniki relaksacyjne, terapię rytmiczno-muzyczną z dziećmi niepełnosprawnymi oraz wiele innych aspektów przygotowania rytmiczno-muzycznego nauczyciela przedszkola.

Absolwent studiów:

  • potrafi spostrzegać i realizować w ruchu związki zachodzące pomiędzy elementami dzieła muzycznego i ruchem fizycznym, podejmować działania twórcze
  • realizuje własne koncepcje artystyczne
  • potrafi tworzyć interpretacje ruchowe miniatur muzycznych zróżnicowanych pod względem gatunków i stylów
  • posiada umiejętność stosowania różnorodnego materiału muzycznego w improwizacji
  • potrafi posługiwać się wiedzą z zakresu historii muzyki i literatury muzycznej, harmonii

Ukończenie studiów podyplomowych poszerza kwalifikacje o:
  • wiedzę i umiejętności w zakresie psychologii terapii i diagnozy pedagogicznej
  • prowadzenie rytmiki i zajęć muzyczno-ruchowych w oparciu o metodę Emila Jaques-Dalcroze’a na etapie przedszkolnym
  • umiejętność prowadzenia zespołów rytmiczno-tanecznych w przedszkolach
  • umiejętność prowadzenia zajęć z wykorzystaniem ruchu, tańca oraz innych systemów i metod wychowania muzycznego stosowanych w edukacji poprzez muzykę i ruch w przedszkolu.
design by : LEMONPIXEL.pl