System Zapewniania Jakości Kształcenia

Rozporządzenie Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów na okreslonym kierunku studiów

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

System Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

prof. Anna Michońska-Stadnik- Przewodniczący

dr Elżbieta Zieja - Koordynator wydziałowy ds. jakości kształcenia

dr Elżbieta Zieja - nauczuciel akademicki z kierunku pedagogika

dr Jerzy Widerski - nauczyciel akademicki z kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

mgr Ida Wrzesień - nauczyciel akademicki z kierunku filologia

Katarzyna Wacławczyk - przedstawiciel samorządu studentów z kierunku pedagogika

Piotr Piktel- przedstawiciel samorządu studentów z kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Gabriela Gola - przedstawiciel samorządu studentów z kierunku filologia

Interesariusze zewnętrzni, tj. przedstawiciele pracodawców po jednym z danego kierunku kształcenia

 

 

Zespół ds. Jakości Kształcenia dla kierunku pedagogika

1)   dr Elżbieta Zieja – Przewodnicząca

2)   dr hab. Maciej Kołodziejski

3)   dr Leszek Albański

4)   dr Beata Miedzińska

5)   dr Karol Morawski

6)  dr Mirosław Zdulski
7) dr Fryderyk Drejer

8)  mgr Renata Chmielewska - interesariusz zewnętrzny

9)  mgr Joanna Konopka - interesariusz zewnętrzny

10)  mgr Wojciech Łabun - interesariusz zewnętrzny

11)  mgr Maria Silbert-Salabura - interesariusz zewnętrzny

12)  Daniel Olszowy- student

13)  Katarzyna Wacławczyk - student
 

Zespół ds. Jakości Kształcenia dla kierunku filologia

1)  mgr Ida Wrzesień – Przewodnicząca

2)   prof. Lucjan Puchalski

3)   prof. Anna Michońska-Stadnik

4)   dr hab. Teresa Bruś

5)   dr Krzysztof Kowalczyk-Twarowski

6)   dr Katarzyna Sradomska

7)   dr Stefan Ludwin

8)   dr Józef Zaprucki

9)   mgr Małgorzata Byler - interesariusz zewnętrzny

10)   mgr Magdalena Pabian - interesariusz zewnętrzny

11)  mgr Jolanta Ratyńska - interesariusz zewnętrzny

12)  mgr Julita Zaprucka - interesariusz zewnętrzny

13)  Gabriela Gola - student

14)  Agnieszka Łojko - student

 

Zespół ds. Jakości Kształcenia dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

1)   dr Jerzy Widerski – Przewodniczący

2)   prof. Marian Ursel

3)   dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza

4)   dr hab. Katarzyna Szalonka

5)   dr Adam Banaszkiewicz
6) dr Paweł Greń

7)  dr Karol Morawski

8)   dr Oliwia Tarasewicz-Gryt

9)   dr Jacek Trembecki

10)   dr Mirosław Zdulski

11) mgr Edyta Bagrowska - interesariusz zewnętrzny

12)  mgr Piotr Iwaniec - interesariusz zewnętrzny

13) mgr Andrzej Buda - interesariusz zewnętrzny

14) mgr Maciej Wowk - interesariusz zewnętrzny

15) Piotr Piktel - student

16) Damian Kucner - student

design by : LEMONPIXEL.pl