Terapia pedagogiczna z arteterapią

Realizacja studiów odbywa się w ramach projektu współfinansowanego przez UE ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Termin rozpoczęcia studiów: 28 kwietnia 2017 r.
Miejsce realizacji zajęć dydaktycznych: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych KPSW w Jeleniej Górze, budynek 11.
design by : LEMONPIXEL.pl