Ubezpieczenie dla studentów!!!

 

Studenci, którzy są zainteresowani ubezpieczeniem NW, wpłaty składek na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w kwocie 32 zł można dokonywać w kasie KPSW
budynek nr 1 (rektorat) pokój 108 w godzinach od 11.00 do 14.00 do 31 października 2019 rokudesign by : LEMONPIXEL.pl