UWAGA ! Pracownicy i Studenci

Informuję, że zgodnie z zarządzeniem Rektora KPSW nr 64/2020 z dnia 28.09.2020  każdy Pracownik lub Student zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o podejrzeniu zakażenia lub skierowaniu na kwarantannę odpowiednio swojego przełożonego lub kierownika właściwej katedry – telefonicznie, a w przypadku braku kontaktu e-mailowo o podejrzeniu zakażenia wirusem COVID -19 . Informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powinna być również przekazana na adres poczty elektronicznej covid@kpswjg.pl obsługiwanej przez Zespół ds. bezpieczeństwa epidemiologicznego KPSW w Jeleniej Górze.
Dziekan WNHiS
dr Magdalena Baczyńskadesign by : LEMONPIXEL.pl