UWAGA!!! studenci III roczników - zakup biretów na dyplomatorium!!!

Dyplomanci 2019 r.

Szanowni Państwo, macie możliwość zakupu biretu na dyplomatorium,

opłata za 1 szt. to 14,50 zł (czternaście zł 50/100),

opłatę tytułem "opłata za biret" ze wskazaniem imienia i nazwiska dyplomanta prosimy wnosić przelewem

na rachunek bankowy Uczelni: 90 1090 1926 0000 0005 1400 5976

w nieprzekraczalnym terminie do 5 lipca 2019.design by : LEMONPIXEL.pl