WAŻNOŚĆ LEGITYMACJI STUDENCKICH

Szanowni Studenci,
zgodnie z Rozprządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r., w związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce, Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzenia ich ważności."

 


design by : LEMONPIXEL.pl