Wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka

Studia podyplomowe w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka skierowane są do osób posiadających wyższe wykształceniew zakresie psychologii, pedagogiki, fizjoterapii, logopedii, pielęgniarstwa i nauk społecznych, które chcą uzyskać dodatkową specjalność.

Studia trwają 3 semestry.
Słuchacze realizują 383 godzin zajęć.
Przewiduje się, że odbywać się one będą co 2 tygodnie w układzie dwudniowych sesji.

Uwaga!!! 
Zajęcia odbywają się w Karkonoksiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze lub w siedzibie Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała w Świdnicy.

Kandydat na studia powinien legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych, tj. posiadać tytuł zawodowy magistra lub licencjata, z zakresu psychologii, pedagogiki, fizjoterapii, logopedii, pielęgniarstwa i nauk społecznych.

Absolwent studiów otrzymuje przygotowanie do: zapobiegania zaburzeń rozwoju dzieci poprzez wczesną profilaktykę i interwencję w postaci kompleksowych działań medyczno-edukacyjnych oraz terapii pedagogicznej; indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka, a zwłaszcza dziecka zagrożonego zaburzeniami rozwoju; analizy warunków rozwoju dziecka i ich optymalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższego otoczenia dziecka i jego rodziny; formułowania zaleceń diagnostycznych, projektowania i realizacji programów stymulacji, usprawniania a także programów korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci zagrożonych zaburzeniami rozwoju; współpracy ze specjalistami realizującymi zadania wieloprofilowego usprawniania w ramach wczesnej interwencji.

Studia uruchomione zostaną przy minimalnej liczbie 25 kandydatów.
Koszt uzależniony jest od ilości zgłoszeń.
Planowany termin uruchomienia studiów: październik lub luty roku kalendarzowego.

Rekrutacja na studia podyplomowe w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (po złożeniu wymaganych dokumentów).

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wypełnione podanie o przyjęcie na studia (druk dostępny także w dziekanacie WH).
  • Ksero oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów; oryginał do wglądu.
  • Czytelna kserokopia dowodu osobistego; dowód do wglądu.

Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych  Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze – ul. Lwówecka 18 (budynek
nr 11 pok.107), od poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 do 14:00, telefon: 075 64 53 308.

design by : LEMONPIXEL.pl