Władze i kierownicy

DZIEKAN
dr Beata Telążka

PRODZIEKAN
mgr Magdalena Baczyńska


KIEROWNIK ZAKŁADU FILOLOGII
dr Marcelina Szewczuk-Sadowska

KIEROWNIK ZAKŁADU PEDAGOGIKI
dr Elżbieta Zieja

KIEROWNIK ZAKŁADU DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
dr Jerzy Widerski

design by : LEMONPIXEL.pl