Wnioski o stypendia za wyniki w nauce i o stypendia sportowe!!!

Osoby typowane do otrzymania stypendium za wyniki w nauce:

II rok dziennikarstwa i komunikacji społecznej - zmiana 19.10.2020 r.
III rok dziennikarstwa i komunikacji społecznej
II rok resocjalizacji z kryminologią
III rok resocjalizacji z kryminologią
III rok pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowanie przedszkolnego z nauczaniem języka angielskiego - zmiana 19.10.2020 r.
II rok filologii angielskiej
III rok filologii angielskiej
III rok filologii germańskiej

Osoby typowane do otrzymania stypendium za wyniki w nauce proszone są o sprawdzenie wysokości średnich, potwierdzenie ich w dziekanacie oraz złożenie załączników nr 9 i 5 do Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów KPSW (druk dostępny na stronie internetowej) w dziekanacie do dnia 21.10.2020 r.

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym - załącznik nr 8 do Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów KPSW (druk dostępny na stronie internetowej) – należy złożyć w dziekanacie do dnia 21.10.2020 r.design by : LEMONPIXEL.pl