Wykładowcy

prof. Anna Michońska-Stadnik

prof. Marian Ursel

prof. Henryk Gradkowski
prof. Franciszek Mroczko
prof. Lucjan Puchalski
dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza
dr hab. Teresa Bruś

dr hab. Marek Heine
dr hab. Maciej Kołodziejski

dr hab. Mirosław Kowalski
dr hab. Aleksander Woźny

dr Leszek Albański
dr Adam Banaszkiewicz

dr Fryderyk Drejer
dr Anna Dzikomska-Kaczan

dr Urszula Gałęska
dr Katarzyna Giereło-Klimaszewska
dr Maria Huchrak
dr Krzysztof Kowalczyk-Twarowski
dr Stefan Ludwin
dr Janusz Maj
dr Beata Miedzińska
dr Karol Morawski
dr Katarzyna Sradomska
dr Marcelina Szewczuk-Sadowska
dr Oliwia Tarasewicz-Gryt
dr Beata Telążka
dr Jerzy Widerski

dr Józef Zaprucki

dr Mirosław Zdulski

dr Elżbieta Zieja
mgr Magdalena Baczyńska

mgr Tomasz Cel
mgr Violetta Gardecka
mgr Małgorzata Gorzelak
mgr Weronika Grobelska
mgr Marzena Hryniewicka
mgr Iwaniec Piotr
mgr Ewa Kasperowicz
mgr Małgorzata Łasek-Dowiat

mgr Grażyna Malczuk
mgr Marta Mędrak
mgr Wojciech Pieńkowski
mgr inż. Marcin Rajkowski

mgr Anna Szewczuk
red. Maciej Wowk
mgr Ida Wrzesień
 
design by : LEMONPIXEL.pl