Wykładowcy

Lp.

Nazwisko i Imię

Prowadzony przedmiot

1.

prof. dr hab. Gradkowski Henryk

literatura powszechna; krytyka literacka, filmowa i TV;

2.

prof. dr hab. Ursel Marian

podstawy warsztatu zawodowego: warsztat prasowy; wiedza o literaturze polskiej

3.

dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza

kreowanie wizerunku w organizacjach pożytku publicznego; media a globalizacja/komunikacja w lokalnej sferze publicznej; kultura języka; event jako narzędzie komunikacji; gatunki dziennikarskie; polski system medialny;

4.
 

dr hab. Szalonka Katarzyna

diagnostyka w procesach komunikacyjnych; strategia w reklamie i PR; marketing w fozjoterapii; podstawy marketingu; wybrane zagadnienia z zakresu ekonomii;promocja placówk oświatowych;

5.

dr Banaszkieiwcz Adam

współczesne stosunki międzynarodowe; prawo oświatowe; bepieczeństwo imprez masowych; podstawy prawa; wybrane zagadnienia z zakresu ochrony własności intelektualnej; zagadnienia prawne i ekonomiczne w ochronie zdrowia; współczesne systemy polityczne; BHP i podstawy ergonomii; ochrona własności intelektualnej; prawo

6.

dr Greń Paweł

teoria komunikacji społecznej i intelektualnej; social media w kreowaniu wizerunku i reklamie; historia mediów; techniczne zagadanienia pracy w stusiu radiowym; systemy medialne na świecie; produkcja materiałów radiowych; teoria komunikacji społecznej;

7.

dr Januszewska Małgorzata

ekonomia z ekonomiką mediów; podstawy przedsiebiorczości/podstawy marketingu; zarządzanie promocją/promocja placówke oświatowych; podstawy marketingu;

8.

dr Morawski Karol

filozofia kultury/filozofia polityki; filozofia i etyka zawodu; etyka zawodowa; filozoficzne podstawy pedagogiki; etyka zawodowa; etyka zawodu nauczyciela; podstawy filozofii z etyką zawodu; podstawy filozofii; filozofia;

9.

dr inż. Fijałkowski Zbigniew

technologia informacyjna

10.

dr Tarasewicz-Gryt Oliwia

społeczna odpowiedzialność biznesu a wizerunek; retoryka i erystyka; podstawy warsztatu zawodowego: dziennikarstwo internetowe; podstawy warszatu zawodowego: warsztat public relations; dziennikarskie źródła informacji; event jako narzędzie komunikacji; komunikacja społeczna i interpersonalna; budowanie marki osobistej na rynku pracy: efektywna praca w zespole; budowanie marki osobistej na rynku pracy: wystąpienia publiczne; asertywność - trening interpersonalny; teoria komunikacji społecznej i interpersonalnej/public relations

11.

dr Trembecki Jacek

zarządzanie sytuacja kryzysową; podstawy wiedzy o organizacji i zarządzaniu; projektowanie komunikacji; teoria komunikacji społecznej; budowanie marki osobistej na rynku pracy: podstawy zarządzania marką; budowanie marki osobistej na rynku pracy: efektywna praca w zespole;

12.

dr Wiater Przemysław

historia Polski XX wieku

13.

dr Widerski Jerzy

kreacja w reklamie; nauki o komunikowaniu; język jako podstawowe narzędzie komunikacji medialnej; public relations; seminarium licencjackie;

14.

dr Zdulski Mirosław

techniki negocjacyjne; przestępczość zorganizowana; metodologia badań społecznych; metody badań empirycznych; podstawy socjologii; podstawy socjologii/podstawy socjologii medycyny; pedagogika społeczna; socjologia

15.

mgr Bebech Olga

język rosyjski

16. mgr Buda Andrzej gatunki dziennikarskie

17.

mgr Bagrowska Edyta

wystąpienia przed kamerą

18.

mgr Grobelska Weronika

język hiszpański

19.

mgr Iwaniec Piotr

warsztat tekstów użytkowych, public relations; literatura powszechna; wiedza o literaturze polskiej; budowanie marki osobistej na rynku pracy: sztuka autoprezentacji; budowanie marki osobistej na rynku pracy: budowanie wizerunku w sieci;

20. mgr Lara Wojciech wychowanie fizyczne
21. mgr Lijewska-Małachowska Ewa techniki eventu

22.

mgr Mędrak Marta

język angielski

23.

mgr Pieńkowski Wojciech

język niemiecki

24.

mgr Stefanowicz Gabriela

podstawy warsztatu zawodowego: warsztat TV

25.

mgr Wachowicz Monika

język angielski

26.

mgr Wowk Maciej

organizacja eventów; podstawy warsztatu zawodowego: warsztat radiowy

 

design by : LEMONPIXEL.pl