Wykładowcy

Lp.

Nazwisko i Imię

Prowadzony przedmiot

1.

prof. Ursel Marian

literatura powszechna; teoria komunikacji społecznej i interpersonalnej; prasoznawstwo

2.

dr hab. Biernacka-Ligięza Ilona

mediatyzacja sfery publicznej; public relations; warsztat kompetencji międzykulturowej; teoria i praktyka reklamy; kreowanie wizerunku w organizacjach pożytku publicznego; media relations; krytyka literacka, filmowa i TV; społeczna odpowiedzialność biznesu; monitoring mediów; kultura języka

3.

dr hab. Szalonka Katarzyna

ekonomia z ekonomiką mediów; content marketing; seminarium licencjackie; komunikacja marketingowa; podstawy marketingu; wybrane zagadnienia z zakresu ekonomii

4.
 

dr Banaszkiewicz Adam

współczesne stosunki międzynarodowe; podstawy prawa gospodarczego; podstawy prawa; prawo oświatowe; prawo i finansowanie eventów; wstęp do zagadnień prawnych; prawo mediów; wybrane zagadnienia z zakresu ochrony własności intelektualnej; BHP i ochrona własności intelektualnej ; ochrona własności intelektualnej

5.

dr Greń Paweł

warsztat menedżera projektów medialnych; podstawy warsztatu zawodowego: warsztat radiowy; dziennikarstwo internetowe; techniczne zagadnienia pracy w studiu radiowym; asertywność - trening interpersonalny; teoria komunikacji społecznej i interpersonalnej; język jako podstawowe narzędzie komunikacji; podstawy warsztatu zawodowego: dziennikarstwo informacyjne; systemy medialne

6.

dr Januszewska Małgorzata

ekonomiczne podstawy zarządzania projektami/podstawy ekonomii; zarządzanie i marketing; zagadnienia prawne i ekonomiczne w ochronie zdrowia; podstawy marketingu

7.

dr Miedzińska Beata

psychologia z psychologia zawodu

8.

dr Morawska Kamila

wprowadzenie do kultury popularnej; nurty współczesnej humanistyki; metodologia badań humanistycznych; filozofia; podstawy filozofii

9.

dr Morawski Karol

etyka zawodowa; filozofia kultury/filozofia polityki; podstawy filozofii; historia mediów; filozofia; podstawy filozofii z etyką zawodu dietetyka

10.

dr Tarasewicz-Gryt Oliwia

retoryka i erystyka; dziennikarskie źródła informacji; efektywna praca w zespole; teoria i praktyka reklamy; media relations; warsztat tekstów użytkowych; język jako podstawowe narzędzie komunikacji; podstawy warsztatu zawodowego: dziennikarstwo publicystyczne; gatunki dziennikarskie; budowanie marki osobistej na rynku pracy - sztuka autoprezentacji; budowanie marki osobistej na rynku pracy - wystąpienia publiczne; budowanie marki osobistej na rynku pracy - efektywna praca w zespole

11.

dr Trembecki Jacek

zarządzanie sytuacją kryzysową; podstawy wiedzy o organizacji i zarządzaniu; zarządzanie projektami; współczesne systemy polityczne w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego; budowanie marki osobistej na rynku pracy - podstawy zarządzania marką; mediacje

12.

dr Zdulski Mirosław

techniki negocjacyjne; metodologia badań społecznych; podstawy socjologii;  metody badań empirycznych; socjologia; pedagogika społeczna; metodologia badań społecznych

13.

mgr Bebech Olga

język rosyjski

14.

mgr Cel Tomasz

język niemiecki

15.

mgr Grobelska Weronika

Język hiszpański

16.

mgr Iwaniec Piotr

budowanie marki osobistej na rynku pracy - budowanie wizerunku w sieci; budowanie marki osobistej na rynku pracy - sztuka autoprezentacji

17.

mgr Janke Katarzyna

podstawy warsztatu zawodowego: warsztat TV; techniki autoprezentacji; wystąpienia przed kamerą

18.

mgr Ksiądzyna Rafał

techniki autoprezentacji

19.

mgr Mędrak Marta

język angielski

20.

mgr Wachowicz Monika

język angielski

21.

mgr Wojtas Krzysztof

public relations; zarządzanie promocją; komunikacja społeczna i interpersonalna;

22.

mgr Wowk Maciej

organizacja eventów; warsztat DJ-a z elementami dziennikarstwa muzycznego

 

 

design by : LEMONPIXEL.pl