Wykładowcy

Lp.

Nazwisko i Imię

Prowadzony przedmiot

1.

prof. dr hab. Gradkowski Henryk

literatura powszechna

2.

prof. dr hab. Ursel Marian

podstawy warsztatu zawodowego: warsztat prasowy; wiedza o literaturze polskiej

3.

dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza

kultura języka; gatunki dziennikarskie; media relations; komunikacja społeczna i interpersonalna; teoria komunikacji społecznej i interpersonalnej;

4.
 

dr hab. Szalonka Katarzyna

ekonomia z ekonomiką mediów; strategia w reklamie i PR; Podstawy przedsiębiorczości/podstawy marketingu; podstawy marketingu; wybrane zagadnienia z zakresu ekonomii;

5.

prof. dr hab. Woźny Aleksander

teoria komunikacji społecznej i interpersonalnej; diagnostyka procesów komunikacyjnych; kreowanie wizerunku w organizacjach pozarządowych; podstawy warsztatu zawodowego: warsztat: public relations; seminarium licencjackie; teoria komunikacji społecznej;

6.

dr Banaszkiewicz Adam

współczesne stosunki międzynarodowe; BHP i podstawy ergonomii; podstawy prawa; wybrane zagadnienia z zakresu ochrony własności intelektualnej, zagadnienia prawne i ekonomiczne w ochronie zdrowia; współczesne systemy polityczne; ochrona własności intelektualnej; prawo oświatowe; prawo; elementy prawa gospodarczego

7.

dr Giereło-Klimaszewska Katarzyna

monitoring mediów; historia mediów; systemy medialne na świecie; polski system medialny

8.

dr Morawski Karol

filozofia i etyka zawodu; etyka zawodowa; filozoficzne podstawy pedagogiki; podstawy filozofii z etyka zawodu; filozofia

9.

dr inż. Lewandowski Tadeusz

technologia informacyjna

10.

dr Tarasewicz-Gryt Oliwia

społeczna odpowiedzialność biznesu a wizerunek; teoria komunikacji społecznej i interpersonalnej; social media w kreowaniu wizerunku i reklamie; warsztat tekstów użytkowych; retoryka i erystyka; podstawy warsztatu zawodowego: dziennikarstwo internetowe; public relations; dziennikarskie źródła informacji; język w reklamie; asertywność – trening interpersonalny

11.

dr Trembecki Jacek

zarządzanie sytuacja kryzysową

12.

dr Wiater Przemysław

historia Polski XX wieku

13.

dr Widerski Jerzy

kreacja w reklamie; teoria komunikacji społecznej; nauki o komunikowaniu; język jako podstawowe narzędzie komunikacji medialnej; public relations; seminarium licencjackie; teoria komunikacji społecznej

14.

dr Zdulski Mirosław

techniki negocjacyjne; metodologia badań społecznych; metody badań empirycznych; podstawy socjologii; podstawy socjologii/podstawy socjologii medycyny; socjologia rodziny; socjologia

15.

mgr Baczyńska Magdalena

język angielski

16.

mgr Bagrowska Edyta

wystąpienia przed kamerą

17.

mgr Cel Tomasz

język niemiecki

18.

mgr Grobelska Weronika

język hiszpański

19.

mgr Iwaniec Piotr

podstawy warsztatu zawodowego: warsztat TV; literatura powszechna; wiedza o literaturze polskiej;

20.

mgr Kaźmieruk Marcin

projektowanie komunikacji

21.

mgr Mędrak Marta

język angielski

22.

mgr inż. Rajkowski Marcin

techniczne zagadnienia pracy w studiu radiowym

23.

mgr Rybarczyk-Rokita Małgorzata

wychowanie fizyczne

24.

mgr Wowk Maciej

organizacja eventów; podstawy warsztatu zawodowego: warsztat radiowy

25.

mgr Wrzesień Ida

język angielski

26.

 

przedmioty ogólnouczelniane swobodnego wyboru - katalog

 

design by : LEMONPIXEL.pl