Wykładowcy

Lp.

Nazwisko i imię pracownika

Przedmiot wykładany

1.

prof. Michońska-Stadnik Anna
 

Dydaktyka języka angielskiego na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym; Ewaluacja w dydaktyce języka angielskiego; Seminarium licencjackie; Podstawy dydaktyki

 

2.       

prof. Puchalski Lucjan

Historia Niemiec; Kultura niemieckiego obszaru językowego; Elementy literatury niemieckojęzycznej; Historia i współczesność niemieckich krajów związkowych- Saksonia/ Historia i współczesność niemieckich krajów związkowych- Bawaria; Niemiecka kultura pamięci: instytucje i praktyka/ Klasyka weimarska; Metodologia pisarstwa naukowego/ Epistemologia nauki

 

3.       

dr hab. Bruś Teresa

Elementy literatury angielskiej; Historia i kultura angielskiego obszaru językowego; Dramat szekspirowski; Aspekty współczesnej teorii literatury; Angielska literatura dziecięca/ Angielska literatura młodzieżowa; Alternatywna kultura krajów anglojęzycznych/ Artyści okresu wiktoriańskiego; PNJA-pisanie akademickie

4.       

dr Greń Paweł

Teoria komunikacji społecznej i interpersonalnej

5.       

dr Albański Leszek

Wprowadzenie do pedagogiki

6.       

dr S. Ludwin
dr M. Szewczuk-Sadowska
mgr W. Pieńkowski

Gramatyka praktyczna i opisowa języka niemieckiego; PNJN-fonetyka; PNJN-zintegrowane sprawności językowe; PNJN-pisanie akademickie; Teoria przekładu/ Dyskurs naukowy

7.       

dr Drejer Fryderyk

BHP i ergonomia w edukacji;Współpraca pedagogiczna z rodziną

8.       

dr Dżygóra Wiktor

Biomedyczne podstawy rozwoju

9.       

dr Miedzińska Beata
mgr Gorzelak Małgorzata

Psychologia; Psychologia rozwojowa i osobowości

10.   

dr Kowalczyk-Twarowski Krzysztof
dr Tatarczuk Aneta

PNJA-pisanie akademickie; PNJA-fonetyka; PNJA-zintegrowane sprawności językowe; Brytyjskie aktualności prasowe on-line; Współczesne adaptacje filmowe literatury anglojęzycznej; Akulturacja Polaków w krajach anglojęzycznych; Elementy literatury amerykańskiej; Historia i kultura amerykańskiego obszaru językowego; Angielski jako język reklamy i marketingu/  Angielski w biurze, urzędach i administracji

11.   

dr Ludwin Stefan

PNJN-pisanie akademickie; PNJN-zintegrowane sprawności językowe; PNJN-fonetyka; Gramatyka praktyczna i opisowa języka niemieckiego; Niemiecki w hotelarstwie i gastronomii; Idiomy niemieckie; Dialekty obszaru niemieckojęzycznego/ Atrakcje turystyczne regionu dla potrzeb transgranicznej turystyki uzdrowiskowo- wypoczynkowej; Teorie akwizycji języka obcego

12.   

dr Morawski Karol

Podstawy filozofii

13.   

dr Sradomska Katarzyna

Gramatyka praktyczna i opisowa języka angielskiego; Gramatyka kontrastywna języka angielskiego; Angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym; Gry i zabawy dydaktyczne w nauczaniu języka angielskiego/ Drama i formy aktywności ruchowej; Angielski w świadczeniach medycznych i pielęgnacyjnych/ Dialekty i odmiany języka angielskiego; Teorie akwizycji języka obcego; Metodologia pisarstwa naukowego/ Epistemologia nauki; Dydaktyka języka angielskiego na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym; Elementy językoznawstwa/ Idiomy i czasowniki złożone

14.   

dr Szewczuk-Sadowska Marcelina

Kultura niemieckiego obszaru językowego; Elementy literatury niemieckojęzycznej; PNJN-konwersacje; Niemiecka literatura zeszytowa i brukowa

15.   

dr Tarasewicz-Gryt Oliwia

Literatura powszechna

16.   

dr Telążka Beata

PNJA-zintegrowane sprawności językowe; PNJA-konwersacje; Tłumaczenie tekstów specjalistycznych/ Angielski w tekstach kultury; Angielski w piosenkach i opowiadaniach/ Angielski w sztuce filmowej

17.   

dr Widerski Jerzy

Teoria komunikacji społecznej i interpersonalnej

18.   

dr Zaprucki Józef

PNJN-konwersacje; Śląsk w kulturze i literaturze/ Austriacka i szwajcarska tradycja literacka; Niemiecka sztuka filmowa/ Niemieckie regiony i niemiecki regionalizm; Polsko-niemieckie relacje kulturowe i literackie/ Zagadnienia wielokulturowości niemieckiego obszaru językowego; Elementy literatury niemieckojęzycznej

19.   

dr Zieja Elżbieta

Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami

20.   

dr inż. Fjałkowski Zbigniew

Technologia informacyjna

21.   

dr inż. Lewandowski Tadeusz

Technologia informacyjna

22.   

mgr Baczyńska Magdalena

Teoria przekładu/ Dyskurs naukowy; Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne/ Praktyczna retoryka języka angielskiego

23.   

mgr Wrzesień Ida

Język angielski

24.   

mgr Cel Tomasz

Język niemiecki; PNJN-zintegrowane sprawności językowe

25.   

mgr Mędrak Marta

Język angielski

26.   

mgr Gardecka Violetta

Emisja głosu

27.   

mgr Gola Stanisław

Wprowadzenie do pedagogiki

28.   

mgr Grobelska Weronika

Język hiszpański

29.   

dr Banaszkiewicz Adam

Prawo oświatowe; Wybrane zagadnienia z zakresu własności intelektualnej

30.   

mgr Lara Wojciech

Wychowanie fizyczne - katalog

31.   

 

Język włoski

32.   

 

Przedmioty ogólnouczelniane swobodnego wyboru - katalog

design by : LEMONPIXEL.pl