Wykładowcy

Lp.

Nazwisko i Imię

Prowadzony przedmiot

1.

prof. dr hab. Gradkowski Henryk

literatura powszechna, krytyka literacka, filmowa i TV;

2.

prof. dra hab. Michońska-Stadnik Anna

dydaktyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu;

3.

dr hab. Kołodziejski Maciej

seminarium licencjackie; metodyka edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach I-III; dziecko i sztuka; teoretyczne podstawy kształcenia; pedagogika twórczości; pedagogika zdolności a propedeutyka zawodowa;

4.

dr Albański Leszek

seminarium licencjackie; profilaktyka w szkole; dzieje opieki; wstęp do pedagogiki; systemy pedagogiczne; teoretyczne podstawy wychowania; pedagogika społeczna; pedagogika opiekuńcza; podstawy pedagogiki; pedagogika;

5.

dr Banaszkiewicz Adam

prawo oświatowe;

6.

dr Drejer Fryderyk

edukacja medialna małego dziecka; dziecko i sztuka; współpraca przedszkola i szkoły ze środowiskiem i rodzicami; gry i zabawy dydaktyczne; teoretyczne podstawy wychowania; BHP i ergonomia w edukacji; wprowadzenie do pedagogiki; współpraca pedagogiczna z rodziną i środowiskiem lokalnym;

7.

dr Dzikomska Kaczan Anna

gry i zabawy dydaktyczne; pedagogika specjalna; pedagogika (pedagogika specjalna);

8.

dr Dżygóra Wiktor

biomedyczne podstawy rozwoju;

9.

dr Gałęska Urszula

metodyka edukacji przyrodniczej w przedszkolu i klasach I-III; pedagogika przedszkolna;

10.

dr inż. Lewandowski Tadeusz

technologia informacyjna

11.

dr Miedzińska Beata

Wspieranie psychopedagogiczne rozwoju dziecka; psychologia z psychologia zawodu; psychologia; psychologia rozwojowa i osobowości; psychologia ogólna; psychologia kliniczna – komunikowanie interpersonalne z pacjentem; podstawy psychoterapii

12.

dr Morawski Karol

podstawy filozofii;

13.

dr Rynkiewicz Beata

metodyka edukacji polonistycznej w przedszkolu i klasach I-III; metodyka edukacji przyrodniczej w przedszkolu i klasach I-III;

14.

dr Sradomska Katarzyna

dydaktyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu;

15.

dr Świątek Beata

prawne podstawy resocjalizacji

16.

dr Tarasewicz-Gryt Oliwia

komunikacja społeczna i interpersonalna;

17.

dr Telążka Beata

praktyczna nauka języka angielskiego: konwersacje i słuchanie z elementami fonetyki

18.

dr Zieja Elżbieta

diagnoza i praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z małym dzieckiem; gry i zabawy dydaktyczne; poradnictwo rodzinne; wstęp do pedagogiki; historia wychowania; pedagogika opiekuńcza; praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

19.

dr Zdulski Mirosław

pedagogika społeczna;

20.

mgr Baczyńska Magdalena

praktyczna nauka języka angielskiego: zintegrowane sprawności językowe;

21.

mgr Cel Tomasz

język niemiecki;

22.

mgr Gardecka Violeta

emisja głosu; logopedia;

23.

mgr Gorzelak Małgorzata

wspieranie psychopedagogiczne rozwoju dziecka; psychologia z psychologia zawodu; psychologia; psychologia kliniczna – komunikowanie interpersonalne z pacjentem;

24.

mgr Grobelska Weronika

język hiszpański

25.

mgr Kasperowicz Ewa

metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu i klasach I-III; pedagogika przedszkolna;

26.

mgr Łasek-Dowiat Małgorzata

dogoterapia; pedagogika specjalna;

27.

mgr Mędrak Marta

język angielski

28.

mgr Pieńkowski Wojciech

język niemiecki

29.

mgr Stanaszek Monika

metodyka edukacji wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej;

30.

mgr Szewczuk Anna

metodyka edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach I-III; gra na instrumentach – flażolet; dziecko i sztuka; edukacja medialna małego dziecka;

31.

mgr Szymańska Anna

Metodyka edukacji polonistycznej w przedszkolu i klasach I-III

32.

mgr Wachowicz Monika

język angielski

 

design by : LEMONPIXEL.pl