Wykładowcy

Lp.

Nazwisko i Imię

Prowadzony przedmiot

1.

dr hab. Heine Marek

seminarium licencjackie; pedagogika resocjalizacyjna; kryminologia stosowana; elementy prawa karnego

2.

dr Banaszkieiwcz Adam

prawo oświatowe

3.

dr Drejer Fryderyk

seminarium licencjackie; wstęp do pedagogiki; teoretyczne podstawy wychowania; BHP i ergonomia

4.

dr Dzikomska-Kaczan Anna

teoretyczne podstawy wychowania; pedagogika specjalna

5.

dr Dżygóra Wiktor

biomedyczne podstawy rozwoju

6.

dr Greń Paweł

komunikacja społeczna i interpersonalna

7.

dr Miedzińska Beata

psychologia; pscyhologia rozwojowa i osobowości

8.

dr Morawski Karol

podstawy filozofii, podstawy prawa

9.

dr Rynkiewicz Beata

metodyka edukacji polonistycznej w przedszkolu i klasach I-III; dziecko i sztuka; teoretyczne podstawy kształcenia; systemy pedagogiczne; pedagogika opiekuńcza;

10.

dr Świątek Beata

metodyka pracy resocjalizacyjnej w warunkach izolacji penitencjarnej; prawne podstawy resocjalizacji; pedagogika resocjalizacyjna; metodyka resocjalizacji w środowisku otwartym; patologie społeczne; profilaktyka niedostosowania społecznego

11.

dr Witkowska Celina

pokrzywdzony w prawie karnym; teorie przyczyn i skutków przestępczości; pedagogika penitencjarna; metodyka pracy resocjalizacyjnej w warunkach izolacji penitencjarnej; prewencja przestępczości

12.

dr Zdulski Mirosław

metodologia badań społecznych; pedagogika społeczna; podstawy socjologii

13.

dr Zieja Elżbieta

wspomaganie pedagogiczno-psychologiczne rodziny dysfunkcjonalnej; profilaktyka niedostosowania społecznego; profilaktyka w szkole; wspomaganie pedagogiczno-psychologiczne rodziny dysfunkcjonalnej; wstęp do pedagogiki; historia wychowania; pedagogika rodziny; pedagogika opiekuńcza; metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej

14.

mgr Antoniewska Monika

metodyka pracy resocjalizacyjnej w warunkach izolacji penitencjarnej; pokrzywdzony w prawie karnym; zagadnienia procesu karnego

15.

mgr Bagrowska Edyta

metodyka terapii uzależnień; wiktymologia

16.

mgr Bebech Olga

język rosyjski

17.

mgr Brejdak Jolanta

profilaktyka niedostosowania społecznego; metodyka resocjalizacji w środowisku otwartym

18.

mgr Cel Tomasz

język niemiecki

19.

mgr Gorzelak Małgorzata

wspomaganie pedagogiczno-psychologiczne rodziny dysfunkcjonalnej; psychopatologia; mediacje w sprawach rodzinnych i nieletnich; psychologia; psychologia rozwojowa i osobowości

20.

mgr Kasprowicz Ewa

metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu i klasach I-III

21.

mgr Kucia Sebastian

metody badań w kryminologii

22.

mgr Łasek-Dowiat Małgorzata

socjoterapia; pedagogika specjalna

23.

mgr Mędrak Marta

język angielski

24.

mgr Sosulska-Baran Beata

zarządzanie ryzykiem w więzieniach; mediacje w sprawach rodzinnych i nieletnich; subkultury młodzieżowe; kryminologia stosowana; prewencja przestępczości; patologie społeczne

25.

mgr Urbański Marek

teorie przyczyn i skutków przestępczości

26.

mgr Wachowicz Monika

język angielski

27.

 

wychowanie fizyczne

 

design by : LEMONPIXEL.pl