Wykładowcy

Lp.

Nazwisko i imię

Prowadzony przedmiot

1.       

prof. dr hab. Gradkowski Henryk

krytyka literacka, filmowa i TV; literatura powszechna

2.       

dr hab. Kołodziejski Maciej seminarium licencjackie; metodyka edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach I-III; teoretyczne podstawy kształcenia; pedagogika twórczości; pedagogika zdolności a propedeutyka zawodowa

3.       

dr Albański Leszek seminarium licencjackie; profilaktyka w szkole; dzieje opieki; wstęp do pedagogiki; systemu pedagogiczne; teoretyczne podstawy wychowania; pedagogika społeczna; pedagogika opeikuńcza

4.       

dr Banaszkieiwcz Adam prawo oświatowe

5.       

dr Drejer Fryderyk dziecko i sztuka; edukacja medialna małego dziecka; współpraca przedszkola i szkoły ze środowiskiem i rodzicami; teoretyczne podstawy wychowania; teoretyczne podstawy kształcenia; pedagogika społeczna; BHP i ergonomia w edukacji

6.       

dr Dzikomska-Kaczan Anna gry i zabawy dydaktyczne; pedagogika specjalna

7.       

dr Gałęska Urszula metodyka edukacji przyrodniczej w przedszkolu i klasach I-III

8.       

dr Miedzińska Beata wspieranie psychopedagogiczne rozwoju dziecka; psychologia z psychologią zawodu; psychologia; psychologia rozwojowa i osobowości

9.       

dr Morawski Karol filozoficzne podstawy pedagogiki; podstawy filozofii; etyka zawodowa

10.   

dr Sradomska Katarzyna praktyczna nauka języka angielskiego: konwersacje i słuchanie z elemntami fonetyki

11.   

dr Zdulski Mirosław podstawy socjologii; metodologia badań społecznych

12.   

dr Zieja Elżbieta diagnoza i praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z malym dzieckiem; gry i zabawy dydaktyczne; poradnictwo rodzinne; wstep do pedagogiki; historia wychowania; pedagogika opiekuńcza

13.   

mgr Baczyńska Magdalena praktyczna nauka języka angielskiego: zintegrowane sprawności językowe

14.   

mgr Gardecka Violeta emisja głosu; logopedia

15.   

mgr Gorzelak Małgorzata wspieranie psychopedagogiczne rozwoju dziecka; psychologia z psychologią zawodu

16.   

mgr Hryniewicka Marzena metodyka edukacji polonistycznej w przedszkolu i klasach I-III

17.   

mgr Kasperowicz Ewa metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu i klasach I-III

18.   

mgr Łasek-Dowiat Małgorzata dogoterapia; pedagogika specjalna

19.   

mgr Rybarczyk-Rokita Małgorzata wychowanie fizyczne

20.   

mgr Stanaszek Monika metodyka edukacji wychowania fizycznego i edukacji zdrowotej

21.   

mgr Szewczuk Anna metodyka edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach I-III; gra na instrumentach - flażolet; dziecko i sztuka; edukacja medialna malego dziecka; metodyka edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach I-III

30.   

  język obcy
design by : LEMONPIXEL.pl