Wyniki rekrutacji

I ETAP REKRUTACJI ZAKOŃCZONY!!!

 

Lista osób przyjętych na kierunek filologia ze specjalnością filologia angielska z językiem biznesu

 

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych pozytywnie opiniuje wszystkie osoby, które złożyły dokumenty rekrutacyjne, jako kandydatów na pozostałe kierunki/specjalności studiów.

 

II ETAP REKRUTACJI ROZPOCZĘTY!!!

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji:

II etap1 - 3 września 2018 r.

III etap - 27 września 2018 r.

 

 
1/ WAŻNE!

Wpisanie na listę kandydatów następuje po dokonaniu rejestracji on-line i złożeniu kompletu dokumentów w dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych (budynek nr 11, pokój nr 107).

 

 

Uczelnia nie udziela informacji o wynikach telefonicznie ze względu na obowiązującą Ustawę o ochronie danych osobowych !!!

 

 

 

 

 


 
design by : LEMONPIXEL.pl