WYNIKI REKRUTACJI - I etap!!!

I ETAP REKRUTACJI ZAKOŃCZONY!!!

Wyniki I etapu rekrutacji (01.08.2019 r.):
Lista osób wpisanych na listę studentów na kierunek filologia, filologia angielska


Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych pozytywnie opiniuje wszystkie osoby, które złożyły dokumenty rekrutacyjne, jako kandydatów na pozostałe kierunki studiów.

 

II ETAP REKRUTACJI ROZPOCZĘTY! Zapraszamy do składania dokumentów.

Ogłoszenie wyników rekrutacji:

II etap1 - 2 września 2019 r.

 


1/ WAŻNE!

Wpisanie na listę kandydatów następuje po dokonaniu rejestracji on-line i złożeniu kompletu dokumentów w dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych (budynek nr 11, pokój nr 107).

 

Uczelnia nie udziela informacji o wynikach telefonicznie, ze względu na obowiązującą Ustawę o ochronie danych osobowych.design by : LEMONPIXEL.pl