Zaliczenie ZGS (przedmiot ogólnouczelniany) - 3 roczniki

Z uwagi na przekroczony limit nieobecności na zajęciach z przedmiotu Zespołowe Gry Sportowe (przedmiot ogólnouczelniany), istnieje możliwość zaliczenia w/w przedmiotu u innych n-li WF. Oczekuję takich studentów (dot. studentów FA, FG, PWiP) w środę (30.01.2019), godz. 14.45 na basenie (sala wykładowa).
Leszek Harapin


design by : LEMONPIXEL.pl