Zarządzanie wizerunkiem

Kurs Zarządzanie wizerunkiem osobistym skierowany jest do osób, które chcą w zaplanowany sposób zarządzać własną karierą, jak również do osób, które chcą poznać swoje mocne strony i wykorzystać je w biznesie, polityce, szkolnictwie i innych dziedzinach życia społecznego.

Celem kursu jest wykształcenie prawidłowych technik autoprezentacji werbalnej i niewerbalnej, zwiększenie skuteczności osobistej w wystąpieniach medialnych i publicznych, rozpoznanie mocnych stron własnej osoby, pozwalających być skutecznym w działaniach i odnieść życiowy sukces.

Kwalifikacje i umiejętności, jakie nabędą absolwenci kursu: umiejętność budowania obrazu własnej osoby poprzez wykształcone prawidłowe techniki autoprezentacyjne werbalne i pozawerbalne; znajomość zasad kreowania pozytywnego wizerunku własnej osoby, znajomość reguł etykiety w kontaktach publicznych i wykonywanym zawodzie; wiedza z zakresu psychologii sukcesu pozwalająca zrealizować wyznaczone cele; umiejętność dobrania właściwego stroju, makijażu itp. stosownie do okoliczności; umiejętność zrozumienia sposobu myślenia innych i właściwe wykorzystanie tej wiedzy.

 

Kurs uruchomiony zostanie przy minimalnej liczbie 20 kandydatów.
Koszt kursu: 600 zł.

Planowany termin uruchomienia kursu: każdorazowo po zebraniu minimalnej liczby osób.
Liczba godzin kursu: 30  godz.
 

Miejsce zajęć: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Warunkiem ukończenia kursu jest uczestnictwo w zajęciach.

Rekrutacja na kurs Zarządzanie wizerunkiem osobistym jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń internetowych lub osobistych w dziekanacie WNHiS. 

Kwestionariusz wraz z potwierdzeniem przelewu należy przesłać na adres dziekanatwnhis@kpswjg.pl lub złożyć w dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych KPSW w Jeleniej Górze – ul. Lwówecka 18 (budynek nr 11 pok.107), od poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 do 14:00, telefon: (75) 64 53 303.

 

Opłatę za kurs należy uiścić na konto Uczelni:

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

BZ WBK S.A. o/Jelenia Góra 

90 1090 1926 0000 0005 1400 5976

z dopiskiem: opłata za kurs ZARZĄDZANIE WIZERUNKIEM OSOBISTYM 


KWESTIONARIUSZKWESTIONARIUSZ» [ 144.00 kB ] 
design by : LEMONPIXEL.pl